МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:Планираните културни мероприятия на територията на общината се отлагат, включително се отменят Чудомирови празници. Планираните спортни събития ще се провеждат без публика. Забранява се провеждането на масови мероприятия с участието на деца.


Чудомирови празници 2022