МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:



Управителния съвет на фондация „Чудомир“:
1. Борис Кърчев - председател
2. Сребра Касева
3. Таня Сиракова
4. Дора Петкова
5. Мариана Мъгева
6. Росен Дончева
7. Ралица Арабаджиева

Седалище: град Казанлък




СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА "НАСЛЕДСТВОТО НА ЧУДОМИР" -

Събирането, изследването и популяризирането на Чудомировото творчество винаги е било основна задача на Фондация "Чудомир", която тя е изпълнявала през годините определено успешно.

Нейните целенасочени и системни действия превърнаха Чудомир от забравен автор във водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

В периода 1994 - 2003 година Фондация "Чудомир" издаде осем книги от и две книги за него. Както през 30-те години на миналия век, Чудомир отново стана най-издаваният български писател, но с оглед на глобално намаляващия брой читатели, на преден план излезе проблемът за включването му в електронното пространство.

Ползотворно е сътрудничеството на Фондацията с издателство "Литернет" сръбския българист доц. д-р Бранко Ристич

По време на "Чудомирови празници 2004" видя бял свят и една книга със спомени за Чудомир. "Следобедно кафе с Чудомир" на историка и писателя Кънчо Стоянов е третата книга за знаменития казанлъчанин, която излиза с финансовата и организационно-техническа подкрепа на Фондация "Чудомир".

Пак в рамките на Празниците, съвместно с вестник "Искра", беше осветена недостатъчно проучената и известна журналистическа дейност на Чудомир и фундаменталната му роля за оцеляването и развитието на този вестник.

Непременно и специално следва да се подчертае резултатът от усилията на Фондацията да популяризира Чудомир сред най-младото поколоние.

След утвърдения като един от най-добре организираните и с най-масово участие национални конкурси "Малките нашенци" със седем издания в "Чудомирови праздници”.


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА - "ПОДПОМАГАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, МЛАДИ АВТОРИ И ТАЛАНТИ" -

Като следствие от икономическите процеси в държавата, през последните години културният живот в Казанлък се развива в посоки,свързани с оцеляването в пазарни условия, но неговата специфика изисква да бъдат системно и сериозно подкрепяни културни прояви, млади автори и таланти, с каквато цел беше създадена и тази специализирана програма.

Управителният съвет на Фондация "Чудомир" е дълбоко неудовлетворен от мащаба и размера на реализираното подпомагане, защото нуждите са неизмеримо по-големи и ако нещо все пак успокоява е, че Фондацията е успявала с малко пари да реализира съществена и качествена подкрепа.

През 2004 година са подкрепени финансово и организационно 36 театрални и музикални спектакли, благотворителни концерти, изложби, гостувания на изтъкнати писател и, художници, музиканти и актьори, чествания, празници и други прояви на културни и образователни институти в Казанлъшкия регион.

Двама казанлъшки автори / Кънчо Стоянов за книгата "Следобедно кафе с Чудомир" и Мария Пройкова за книгата "Последната болярка" / получиха финансовата

подкрепа на Фондация "Чудомир", с което числото на подкрепените писатели от Казанлък нарасна на 14.

Вярна на добрата традиция, през 2004 година Фондацията даде еднократни стипендии на още седем отлични студенти от Казанлък в хуманитарната област, с което общият брой на стипендиантите й стана 69.

Сериозният проблем пред Фондация "Чудомир" е осигуряването на повече средства за разширяване на подкрепата за културни прояви и творци, за да бъде облекчено общинското ръководство от усилията да търси пари, с които общинският бюджет не разполага, а и за да изпълни Фондацията адекватно една от основните си задачи.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА - "КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА - "ЧУДОМИРОВИ ПРАЗНИЦИ" -

Празниците, посветени на Чудомир, заемат особено място в работата на Фондация "Чудомир", защото обобщават резултатите от всички нейни програми и гиправят широко обществено достояние.Високите художествени и естетически качества на проявите в тях и огромниятинтерес на казанлъчани и гостите на града са ги утвърдили солидно като респектиращопрестижни и особено популярни.През 2009 година Фондацията организира тези празници за 16-ти път и, кактоподобава на добра и стойностна традиция, с достатъчно богата и интересна програма,покриваща цялата културна сфера.

ПРОГРАМА - "НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ДЕТСКИТЕ ТАЛАНТИ" (съвместно с МОН, НД на децата, Община Казанлък, Общински детски комплекс "Св. Иван Рилски")


Чудомирови празници 2022