МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:ФОНДАЦИЯ „ЧУДОМИР”- КАЗАНЛЪК

Обявява своя традиционен конкурс за отпускане на стипендии на студенти-отличници, обучаващи се по хуманитарни специалности във висши учебни заведения през учебната 2009/2010 г.

Кандидатите трябва да представят до  22 март 2010  г. в офиса на Фондация „Чудомир”, ул. „Трапезица” № 6, гр. Казанлък, следните документи:
1.    Молба до Управителния съвет на Фондацията със свободен текст за участие в конкурса.
2.    Уверение за положени изпити, специалност и успех от първи семестър 2009/2010 г.
3.    Копие от документ за самоличност.
4.    Предложение за безвъзмездно сътрудничество с Фондация „Чудомир”

За справка телефони : 6 44 19, 6 52 42


Чудомирови празници 2022