ЗАСЛУЖАВА СИ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:

Литературно - художествен музей "Чудомир" представя книгата "Опитомяване на камъка" на Анна Христова. Заповядайте на 18.01.2017 от 17:30 в ЛХМ "Чудомир".
Анна Христова е родена в Казанлък, където завършва със сребърен медал Математическата гимназия "Н. Обрешков". Участва успешно в олимпиади по физика, математика и руски език. Учи журналистика и завършва Техническия университет в София.

Аксиния Михайлова:
Книга за камъка, който ни опитомява и за времето, което опитомява камъка, докато къса парчета от нас, превръщайки ни в стръв за собствените ни или нечии чужди капани. Стихове за привързаностите, които ни убиват в мига, когато се превърнат в част от нас. За срещите и сбогуванията, за човешката слабост и сила да чакаме онзи влак, „който закъснява с цял един живот“. За дъхавата коричка хляб от останалата в спомена селска фурна, за семейството и благодарността, за прошката и смъртта, за Бога в нас и за множеството му лица, които разпознаваме за миг, колкото да се уверим, че Любовта съществува и да продължим напред, отхапвайки залък по залък от нафората на живота.

Крис Енчев:
Поезията на Анна Христова впечатлява с неочаквани пристъпи от емоции и думи, населява с метафорични напрежения и най-обикновени наглед детайли от ежедневието, очертава с хирургическа прецизност значещи смислови фигури в тялото на текста. Самото опитомяване на камъка изисква смяна на местата, на перспективите, завихряне в метаморфозите на телесната кинестетична динамика, проправяща път към невъобразимото, в този смисъл – към божественото като собствена граница на субектността, изразима единствено във вълнението от хвърления в екзистенциалната река на читателя камък.