МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:Уважаеми приятели, почитатели и ценители на делото на нашия бележит съгражданин Чудомир! Днес ви пишем от едно знаково за казанлъчани място, ЛХМ „Чудомир” - домът на двама известни творци от близкото минало - семейство Мара и Димитър Чорбаджийски.

продължава>

На основание заповед 356/ 14.03.2020г. на кмета на Община Казанлък, работата с посетители в Музей "Чудомир" е преустановена.

<<< ЗАПОВЕД № 356, гр. Казанлък, 14.03.2020 г. >>>

продължава>

На основание Заповед №331/ 09.03.2020г. на кмета на Казанлък, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо изх. № 91-00-9/09.03.2020 г. на Министерството на културата

продължава>

Планираните културни мероприятия на територията на общината се отлагат, включително се отменят Чудомирови празници. Планираните спортни събития ще се провеждат без публика. Забранява се провеждането на масови мероприятия с участието на деца.

Шест пътуващи изложби на Димитър Чорбаджийски, които ще бъдат открити в различни градове на страната ще съпътстват 27-те Чудомирови празници, каза директорът на ЛХМ „Чудомир“ Добрина Матова. Тя припомни, че по традиция празниците се откриват на 25 март – Благовещение, рождената дата на писателя - ху [ … ]

продължава>


Чудомирови празници 2022