МОЖЕХТЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:


ФОНДАЦИЯ „ЧУДОМИР”- КАЗАНЛЪК

Обявява своя традиционен конкурс за отпускане на стипендии на студенти-отличници, обучаващи се по хуманитарни специалности във висши учебни заведения през учебната 2009/2010 г.

продължава>